31 Aralık 2020 Perşembe
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) kapsamında, 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmektedir

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) kapsamında, 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmektedir:

  • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2.067 TL
  • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 4.136 TL
  • Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 2.067 TL
  • Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8.272 TL
  • Yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 16.547 TL

Vatandaşlarımızın ve Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonlarının bilgilerine sunarız.