Egzoz Emisyon Gazı Ölçüm Sonuçları Aktarımı XML Şablonu Taslak Dokümanı

XML formatı ve açıklamaları ile istasyonda veri aktarım için kullanılacak uygulama aşağıda verilmektedir:

Veri aktarımında kullanılacak XML formatı taslak olarak belirlenmiştir. Burada yeralacak ana başlıklar tanımlanmış olup XML örnekleri ve XML şablonu aşağıda verilmiştir:

Şemaya bağlı olmaksızın xml oluşturulabilir. Ancak denetim yine şemaya uygun olarak yapılacaktır. Şema olmaksızın kullanım örneği aşağıdadır:

Benzin ve dizel için ayrıca tekst olarak verinin aktarılması da planlanmaktadır. Bunun için de aşağıdaki örnekler hazırlanmıştır: